O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si také klid pro čtení.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

 

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Knihovna upozorňuje, že na svých pořádaných akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Pořízené materiály mohou být následně využity na webových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech knihovny. Fotografie mohou být dále poskytnuty médiím v rámci zasílání tiskových zpráv.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zpráva o činnosti místní knihovny Oskava v roce 2020.

 

Knihovna dosáhla v r. 2020                3822 výpůjček  

                zaregistrovala                    106  čtenářů    

                z toho do 15 let                   45  čtenářů     

                počet návštěvníků            1699                

               

Knihovna působí od listopadu 2015 v nových, účelně rekonstruovaných prostorách a získala tak velmi dobré podmínky pro svoji další činnost.

Stav knihovního fondu 4917 svazků      beletrie                  2651 svazků

                                                         beletrie pro děti      1388 svazků

                                                         naučná pro dosp.      610 svazků

                                                         naučná pro děti        268 svazků

Z dotace obce zakoupeno                                                   51  svazků 

Zpracované dary                                                               60  svazků 

 

                            

Ve výměnných souborech z MK Šumperk zapůjčeno  231 svazků a zvukových knih.

Knihovna půjčuje čtenářům také knihy získané formou meziknihovní výpůjční služby (MVS) z MK Šumperk 2 tituly- z MK Libina 85 titulů dle požadavků čtenářů

Během roku bylo uspořádáno 16 akcí  pro děti a dospělé (např.knihovnické lekce, besedy, velikonoční vyrábění, rukodělné dílny, klub logických a deskových her, kroužek šachistů), kterých se zůčastnilo 281 návštěvníků . 

Úspěšné bylo adventní setkání s výrobou adventních věnců a  čtení s babičkou.  V červnu proběhlo  Pasování prvňáčků na čtenáře. Průběžně celý rok probíhala akce " Lovci perel", která rozvíjí čtenářství u dětí.  Do této akce se zapojilo 14 dětí a tato soutěž pokračuje i v roce 2019.O prázdninách se děti zapojily do akce "Lovci nanuků".  Nejlepší lovci se zůčastnili nocování v knihovně.  Celostátní akci Noc s Andersenem na téma ,, Nocování s Večerníčkem" připravila knihovna ve spolupráci se ZŠ již podesáté. Společně jsme vysadili strom Pohádkovník. Účastnilo se jí 25 dětí. 

MK Oskava má své webové stránky na adrese www.oskava.knihovna.cz, www.facebook.com/knihovna.oskava.5 . Jsou zde uváděny aktuální informace z knihovny, fotodokumentace, seznam nových knih a další info, které zviditelňují oskavskou knihovnu.